NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG PICOSURE TRONG ĐIỀU TRỊ BỚT OTA

Gần đây, các loại laser mới có độ rộng xung pi cô giây (viết tắt là ps-laser) đã được phát triển trong điều trị các hình xăm nhiều màu và xăm khó điều trị, và tính hiệu quả cũng như sự an toàn đã được báo cáo. Vì vậy chúng tôi đặt ra giả thuyết rằng các ps -laser này có thể là một sự chọn lựa trong điều trị xoá các thương tổn sắc tố da. Chúng tôi thực hiện một xem xét dạng hồi cứu để đánh giá tính hiệu quả và an toàn của ps-laser trong điều trị xoá bớt nevus Ota.

Đối tượng và Phương pháp: Một đánh giá hồi cứu qua hình ảnh của 15 bệnh nhân với bớt Nevus ota được thực hiện (tuổi từ 10 tháng đến 65 tuổi). Các bệnh nhân được điều trị ở tại phòng khám Ohshiro Clinic bằng laser Alexandrite xung pi cô giây 755nm (ps-Alex laser) từ tháng 6/2015 đến tháng 8/2017. Sự cải thiện được đánh giá như là tỉ lệ phần trăm thương tổn sắc tố được xoá sạch so sánh với tình trạng trước khi điều trị ở thời điểm ghi nhận là 3 tháng sau lần điều trị cuối cùng sử dụng một thang đánh giá chia làm bốn mức độ: Kém: 0-24%; Trung bình:25-49%; Tốt: 50-74%; và Tuyệt vời: 75-100%. Các tác dụng phụ cũng được đánh giá.

Kết quả: Tất cả bệnh nhân đều đạt được sự cải thiện lâm sàng ở mức độ từ trung bình đến tuyệt vời. Tất cả 5 bệnh nhân được điều trị lần đầu tiên với ps-Alex laser đạt được kết quả tuyệt vời chỉ sau 2-3 lần điều trị (số lần điều trị trung bình là 2.5) và thời gian điều trị tổng cộng trung bình là 10 tháng. Điều trị với ps-Alex laser có thể gây ra tình trạng tăng sắc tố da thoáng qua sau đó cải thiện dần và sạch hoàn toàn ở thời điểm 3 tháng sau khi theo dõi.

Kết luận: Kết quả của chúng tôi cho thấy rằng laser Alexandrite 755nm xung pi cô giây là một phương pháp điều trị hiệu quả đối với bớt sắc tố nevus ota với tác dụng phụ ở mức tối thiểu.

Xem chi tiết tại: https://drive.google.com/file/d/11PRn_zH9SrKweEsWfN1VGPgfAqFdG_lP/view?usp=sharing