NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG SO SÁNH GIỮA LASER ALEXANDRITE 755nm XUNG PI CÔ GIÂY KẾT HỢP ĐẦU FOCUS LENS VÀ LASER Nd: YAG 1064nm/532nm XUNG PI CÔ GIÂY VỚI ĐẦU KÍNH HOLOGRAPHIC

Nghiên cứu này được thực hiện để hiểu rõ hơn các ảnh hưởng trên da khi sử dụng một laser vi điểm xung pi cô giây bước sóng 755nm với đầu Focus Lens và một laser Nd:YAG xung pi cô giây ở bước sóng 532nm và 1064nm với đầu holographic. Chúng tôi mô tả về lâm sàng và mô học các thương tổn tạo ra bởi các hệ thống này trên da qua 24 giờ sau khi điều trị. Với thông tin này chúng tôi thực hiện các mẫu điều trị để quan sát tác dụng của các hệ thống này trên mô đích da cần điều trị.

Phương pháp: 8 bệnh nhân, có dạng da theo Fitzpatrick là từ I-VI, được điều trị trên vùng lưng với laser Alexandrite xung pi cô giây với đầu Focus, cũng như một laser Nd:YAG xung pi cô giây bước sóng 532nm và 1064nm với đầu holographic. Các hình ảnh được ghi nhận ở các thời điểm 15 phút và 24 giờ sau khi điều trị. Các mẫu sinh thiết được thu thập ở thời điểm 24 giờ và đánh giá về mặt mô học.

Kết quả: Điều trị với laser Nd:YAG xung pi cô giây ở cả hai bước sóng 532nm và 1064nm với đầu holographic cho thấy ban đỏ và các vùng nhỏ rải rác tìmh trạng da xuất huyết ngay lập tức và trong nhiều trường hợp ghi nhận ở thời điểm 24 giờ sau khi điều trị. Laser Alexan- drite xung pi cô giây 755nm với đầu Focus tạo ra ban đỏ da ngay lập tức sau khi điều trị, tình trạng ban đỏ này hầu như tiêu tan sau 24 giờ.

Quan sát mô học cho thấy các khoảng không bào bên trong lớp thượng bì được tạo ra ở cả ba bước sóng. Laser Nd:YAG xung pi cô giây vi điểm ở bước sóng 532nm và 1064nm với đầu holographic cho thấy các vùng tiêu điểm tình trạng xuất huyết ở lớp biểu bì và bên trong thượng bì da với các vùng tổn thương mạch máu ở một vài bệnh nhân.

Kết luận: Nghiên cứu này chứng minh rằng cả hai hệ thống laser vi điểm xung pi cô giây đều tạo ra các khoảng không bào trong da, cơ chế là do sự phá huỷ quang học do laser tạo ra (LIOB). Ở các bệnh nhân (dạng da II-IV) chúng tôi quan sát thấy các vùng rải rác tình trạng xuất huyết trong da, do thương tổn mạch máu với bước sóng 532nm và 1064nm, nhưng không tìm thấy tình trạng này ở bước sóng 755nm.

Xem thêm tại: https://drive.google.com/file/d/1KEDKtQz53CInNLa3ZtUHm0CoNY0e7fsF/view?usp=sharing

Tác giả: Bác sỹ Emil Tanghetti và Bác sỹ John Jennings – Trung tâm Da liễu và Phẫu thuật laser, Sacramento, California Goldsboro Skin Center, Goldsboro, North Carolina