Đỉnh cao của laser thẩm mỹ trong điều trị nám

Picosure(Laser Alexandrite) phát ra các xung năng lượng đến vùng được điều trị trong thời gian cực ngắn tính bằng đơn vị pi cô giây. Hệ thống laser xung pi cô giây được sử dụng có độ rộng xung là 750, 700, 650,600 và 550 pi cô giây. Chất hấp thụ màu ở mô đích của hệ thống laser bước sóng 755nm chủ yếu là melanin. Các xung của laser xung pi cô giây tạo một hiệu ứng quang cơ ở mức độ mạnh trên vùng mô được điều trị, theo sau bởi một tác dụng quang nhiệt được giảm bớt. Phản ứng giữa mô và laser pi cô giây là sự phá vỡ quang học.

Tác động quang cơ được gọi là sóng áp lực PressureWave™. Sóng áp lực phân hủy sắc tố melanin thành phân tử cực nhỏ mà không làm tổn thương mô các vùng xung quanh. Từ đó, cơ thể hấp thu và đào thải ra ngoài một cách nhanh chóng.

Quá trình Picosure phân hủy sắc tố Melanin

WordPress Image Lightbox Plugin